Adatvédelemi nyilatkozat

A https:\\nomegalljcsak.hu oldal üzemeltetője a Debrecinum Hexasakk és Természetbarát Egyesület (továbbiakban DHTE). A fenti honlapot bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül használhatja, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon korlátozás nélkül szerezhet információkat. A DHTE kizárólag abban az esetben tárolja az Ön személyes adatait (pl. név, e-mail cím), amennyiben Ön azt önként adta meg nekünk. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérjük, ne adja meg őket. A DHTE mindent megtesz azért, hogy az Ön adatainak kezelése, feldolgozása és tárolása során a hatályos jogszabályok alapján előírt védelem biztosítva legyen, ahhoz illetéktelen személy vagy személyek ne férhessenek hozzá. Az Ön által megosztott személyes adatait kizárólag a lentebb részletezett körben és módon használjuk fel.

Az oldal használóiról nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjthetünk és rögzítünk, mint például a használt böngésző típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan az oldalunkra érkezett. Ezen adatokból személyes adat nem nyerhető ki, az Ön kiléte nem állapítható meg.

Tájékoztatjuk, hogy a DHTE által üzemeltetett https:\\nomegalljcsak.hu honlapon közölt információkat rendszeresen ellenőrizzük, és frissítjük. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál rajta, mely már nem aktuális. A DHTE ezért anyagi felelősséget nem vállal. A DHTE jogosult a honlap tartalmát egyoldalú döntése alapján megváltoztatni, illetőleg a honlap üzemeltetését felfüggeszteni, vagy azt véglegesen törölni. A DHTE nem vállal felelősséget a fentiekben felsorolt magatartások tanúsítása miatt a felhasználókat ért semmilyen sérelemért.

Honlap regisztrációs adatok felhasználása

Ön a jelen https:\\nomegalljcsak.hu weboldalon történő regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a DHTE adatkezelési nyilatkozatát és annak minden pontjával egyetért. A regisztráció során rögzített személyes adatait kizárólag saját profiljába való belépés céljából tároljuk és az autentikáció során, valamint a belépéshez kapcsolódó kommunikáció során használjuk fel.

Túra regisztrációs adatok felhasználása

Tájékoztatjuk, hogy DHTE által meghirdetett túrákra (Less Nándor emléktúrák, Nomád terepfutás, Bükkinyúlsz) történő regisztráláskor megadott személyes adatait (név, születési hely és dátum, cím, telefonszám, e-mail cím, egyesületi tagság) a DHTE, mint adatkezelő és adatfeldolgozó (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác utca 28.) dolgozza fel. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a) és mindaddig tart, amíg Ön a hozzájárulását a lent meghatározott e-mail címre küldött levéllel vissza nem vonja. Az adatkezelés célja, hogy az Ön túra nevezése a túrák előtt, és teljesítése a túrák alatt nyomon követhető legyen és az ehhez kapcsolódó kommunikáció lebonyolítható legyen, továbbá a túrák statisztikai adataiban szerepeljen.

A túrákra való regisztrációval, vagy a túrák helyszínén kitöltött regisztrációs lap aláírásával, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait kezelje és feldolgozza.

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, az adatokhoz hozzáférni, azokat módosítani, valamint adatai kezelésére és feldolgozására adott engedélyét visszavonni, az adatkezelést, és -feldolgozást megtiltani, az adatok törlését kérni. Ezt megteheti a lent meghatározott e-mail címre küldött levéllel.

Jogérvényesítési lehetőségeit Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Hírlevélküldéshez való hozzájárulás

A hírlevélküldéshez hozzájáruló mező kipipálásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a DHTE elektronikus hírközlési rendszeren keresztül tájékoztatást küldjön Önnek a DHTE túrával kapcsolatos híreiről, eseményeiről, tevékenységeiről és rendezvényeiről, amelyek megítélése szerint Önt érdekelhetik. A hírlevél küldéshez való hozzájárulását visszavonhatja a hírlevelek alján megtalálható leiratkozás link segítségével, vagy a lent meghatározott e-mail címre küldött levéllel.

Kapcsolat

Debrecinum Hexasakk és Természetbarát Egyesület
4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác utca 28.
zajec@nomegalljcsak.hu

Noszvaj, 2017. április 15.